Aviso legal


Benvinguts a front-med.net. Si desitja utilitzar el nostre espai web, l’informem que ha de conèixer i acceptar les nostres advertències legals.

DRETS D’AUTOR I MARQUES REGISTRADES
Els texts, imatges, dissenys, logotips, gràfics, marques i la resta de continguts inclosos en l’espai web de front-med.net estan registrats i protegits de conformitat amb la legislació vigent nacional e internacional de propietat industrial e intel•lectual, i són propietat de Ricard Serrano director i fundador de Front-med.net. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, magatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el nostre consentiment exprés i per escrit.

LIMITACIO DE RESPONSABILITAT
Front-med.net.cat no garanteix la disponibilitat permanent del seu espai Web, quedant exempt per qualsevol tipus de responsabilitat pels possibles danys i perjudicis ocasionats per la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat. Front-med.net.cat no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’us incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les nostres pàgines. Front-med.net no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines Web que no siguin de la seva titularitat i que, per tan, no poden ser controlades per aquesta. No obstant, en cas de tenir coneixement efectiu de qualsevol contingut ó conducta il•lícita, Front-med.net actuarà amb la màxima rapidesa per retirar les dades o fer impossible l’accés a elles d’acord amb les previsions establertes en l’ordenament jurídic. A tal efecte, qualsevol que detecti alguna activitat o informació il•lícita podrà dirigir-se a frontmedschool@gmail.com.frontmedschool@gmail.com
El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús d’aquest web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Mitjançant aquesta clàusula, front-med.net, propietària de http://www.front-med.net informa als seus visitants i usuaris de la seva Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal en relació amb l’ús i navegació acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
La visita i navegabilitat per la web no implica que el visitant hagi de registrar ni facilitar cap dada de caràcter personal, pel que si vostè no desitja que la web sotmeti a tractament les seves dades personals, haurà d’abstenir-se d’emplenar els formularis existents en front-med.net.cat.
En cas de contactar amb nosaltres via aquesta web, i en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades aportades en el moment d’omplir el formulari de contacte, passin a formar part d’un fitxer automatitzat sota el control d’ Front-med.net, amb la finalitat d’informar sobre els nostres serveis personalitzats.
Front-med.net es compromet a tractar les dades de caràcter personal amb el grau de protecció adequat ia adoptar les mesures de seguretat necessàries per impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació aplicable. No es revelarà informació personal a tercers.
L’usuari que ha contactat amb Front-med.net pot en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a l’adreça electrònica frontmedschool@gmail.com.
L’exercici d’aquest dret és personal i intransferible de manera que únicament el propi usuari, a qui se li demanarà la seva autenticació, podrà exercir aquest dret respecte de les dades personals de què és legítim titular.
L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del Web través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel · lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular de la web el dret a usar de la manera que consideri més adequada.

COOKIES
En cap cas les galetes utilitzades per front-med.net accedeixen al disc dur o a qualsevol altra unitat d’emmagatzematge, no recullen informació confidencial ni arriben a fitxers o programes de l’usuari. La finalitat de les cookies és la d’obtenir informació de caràcter tècnic i amb finalitats estadístiques com a data i hora d’accés al lloc, l’adreça d’internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigeix a la nostre web, adreça IP i, en general, dades utilitzats per millorar la usabilitat i navegació per la web, autentificarle i permetre l’ús dels serveis l’accés requereixi la seva inscripció.
Front-med.net no controla ni es responsabilitza de les galetes provinents de llocs web de tercers als quals es tingui accés a través dels nostres links o enllaços hipertextuals.
L’usuari ha de saber que pot des habilitar la utilització de les cookies modificant la configuració del menú de preferències o d’opcions del seu navegador, si bé ha de tenir en compte que el bloqueig de galetes li impedirà fer ús d’aplicacions de navegació disponibles a la web.
Ricard Serrano director i fundador de Front-med.net, e-mail: frontmedschool@gmail.com, telèfon: 669 525 085, C/San Bru, 32 - 08320 El Masnou.